Asrın Efkârı 4

Subliminal haberlerle anlayıştan uzaklaştırılan fertler, hâl ve hissiyatından gâfil, hayattan kopuk bulunurlar. Beşinci kol olarak dillendirilen sosyal medya platformlarının ahtapot misali siber optik kablolarında dolaşan kopuklar, her şeye sahip küstahlığında; her şeyden mahrum hâlde yaşarlar. Kablolara bağlı olduğu hâlde; bağımsızlıktan, özünden habersiz olduğu hâlde; özgürlükten haber veren bu anlayışsızların sayısı hayli çoğalmakta, bu çoğalım insan türünü korunmaya muhtaç varlık hâline getirmektedir!