Hira’da İkindi Vakti

Asrın efkârı olarak düşündüğüm bu çalışmamı, “Hira’da İkindi Vakti” olarak değiştirdim. Gönlümde kalan ismi Asrın Efkârı’dır. Göbek adı olarak gönül dünyamda kalacak ismi okuyucularım Hira’da İkindi Vakti olarak çağırsınlar.

 

Asır ve ikindinin aynı şeyi, güneşin zevale geçişini haber verdiği bilinen, tanınan hakikattir. Batıştan hemen önce oluşan vakti kerahet, efkârı dağıtmak için demlenen! Serkeş, sarhoşların vaktidir.

Zuhr ile zeval arası zuhur eden efkârımı Hira’dan beslenen zihinlere dağıttım. Hira’dan beslenmeyenlerin bundan hissesi yoktur. Çünkü Ümmet-i Muhammed’e tahsis edilen vakit, asır vaktidir. Tahsisatın tahsildarları ancak Müslüman olanlardır.

Bâri Teâlâ’nın üzerine yemin ettiği asrın kadrini bilmeyenler sefil, bilip de unutanlar gafildir. Efkârımız, gafillere ihtardır. İhtarnameyi alıp Müslüman olduğunu hatırlayan, hatırlayışla zihin ve kalp dünyasını tamir edenlerden dua beklentisinde olacağım. Çünkü çalışmamın yegâne gayesi İ‘lay-ı Kelimetullahtır. Çalışmamın şükrana layık, sadaka-i câriye olması ümidindeyim.