Asrın Efkârı 3

Asrın Efkârı, her ferdin ömür sermayesini göz önüne sermesine yardımcı olmak için söylenmiş sözlerdir. Efkârımı dillendirdiğim yazıların efkârlı sînelere ulaşması dileğimdir.