Muhammedî Duruş 2. Baskı

Çalışmama “Muhammedi Duruş” ismini verdim. Belki biraz yadırganacak, ama olsun. Duruşunu O’na nisbet etmeyen, edemeyen nâdân ve cahiller, kitabın muhatabı değildir. Her şeyin bir duruşu vardır. Şayet duruşlar taklidi ve cehli değilse, sahibinin hakikatini yansıtır. Duruşsuz canlı yoktur.

Muhammedî Duruş nasıldır? Buyrun, okumaya başlayın!…