Çilingir (2. Baskı)

Tek cümleyle farkındalık, yaşanılan hayatı müşahede altına almak olarak özetlenebilir. Bu hayat, ferdî lezzetlerle örülen hayattır. Başka lezzetlerle müşahede edilen hayat, farkındalığı doğurmaz. Bilakis, farkındalığın tek tehdidi başkalarınca dayatılan lezzetlerle hayatı yaşamaktır. Farkındalık, yaşamın farkında olma, ölümle hayat arası hududu görebilme ayrıcalığıdır. Ayrıcalıktır; çünkü hayat kişiye mahsus lezzetler bütünüdür.