Hira’da İkindi Vakti (2. Baskı)

Allahu Teâlâ’ya hamd olsun, eserimin üzerinde oluşan, ihtiyarî veya gayri ihtiyarî toz ve lekeleri bana gösterdiği için. Bu lekeler, eserde; esası görüp tanımayı engelliyordu. Eser, müessirin izi olmakla dikkat ve azimle takip edeni müessire ulaştırır.

İlim, Bâri’ Teâlâ’nın sıfatı olup, O; Alim’dir. O’nun ilmi, Kelâm-ı Kadîm olup o Kadîm Kelâm Mushaf-ı Şerîf’in iki kapağı arasında mahfuz ve meşhurdur. İlme talip olup onda hayat bulmak isteyen talipler, cehd ve gayretle Mushaf’ın iki kapağını iki dudağıyla birleştirmeli, iki kapaktan dudaklarına Rahmân’ın nefes verdiğini his etmelidir. Oradan akan bir nefes: “Bu, önceki sahifelerde; İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde, vardı.” (A’lâ Sûresi 18-19)

Hira’da İkindi Vakti eserim, Mushaf-ı Şerîf ve onu getiren Nebîyy-i Âlişân’ı tanıtmak ve göstermek için kayda alındı.

Eser, müessirin üslubunun nefislere tesiriyle orantılıdır. Takipçisinin nefsine tesiri oranında iz bırakan sözler yazıyla kayıtlı kalsa da tesirsiz hâlde silinip gider!

 

28 Şubat 2023 Bursa